Sponsorater kan laves som enten grafiske spots, hvor du selv leverer elementerne, 
cut-downs af allerede eksisterende reklamer, eller vi kan bygge dit spot op fra bunden. 
Lydsiden bliver produceret in-house - se mere under lyd.